TEMARI OPOSICIONS COS D'AUXILI JUDICIAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA
TEMARI OPOSICIONS COS D'AUXILI JUDICIAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA

TEMARI OPOSICIONS COS D'AUXILI JUDICIAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA

Oposiciones Estatales

A.A.V.V

Editorial:
Publicep
ISBN:
978-84-8354-261-3
>En els Butlletins Oficials de l'Estat núm. 33, de 7 de febrer de 2004, núm. 33, de 8 de febrer de 2005 i núm. 33, de 8 de febrer de 2006 es publica l'oferta de fins a 1.145 places... Más información
Editorial:
Publicep
Encuadernación:
Tapa blanda o Bolsillo
País de publicación :
España
Idioma de publicación :
Catalán
Idioma original :
Castellano
ISBN:
978-84-8354-261-3
EAN:
9788483542613
Dimensiones:
240 x 170 mm.
Nº páginas:
642
Fecha publicación :
04-07-2006
Disponible en 0 librerías

Dónde encontrar "TEMARI OPOSICIONS COS D'AUXILI JUDICIAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA"

Stock en librería
Disponible en 2-3 Días

Disponible en 0 librerías

  Sinopsis

  Sinopsis de: "TEMARI OPOSICIONS COS D'AUXILI JUDICIAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA"

  >En els Butlletins Oficials de l'Estat núm. 33, de 7 de febrer de 2004, núm. 33, de 8 de febrer de 2005 i núm. 33, de 8 de febrer de 2006 es publica l'oferta de fins a 1.145 places vacants per a l'accés al Cos d'Auxili Judicial de l'Administració de Justícia. Per aquest motiu, Editorial CEP, posa a disposició dels opositors el material necessari per a una eficaç preparació. El present volum desenvolupa la totalitat del Programa de matèries sobre les quals versaran les proves selectives. Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats a la data d'edició en cada tema l'opositor trobarà: - Referències a les normes aplicables - Un ampli nombre de quadres i gràfics explicatius. Aquest temari incorpora un Servei Complementari amb la finalitat que l'opositor pugui accedir als possibles canvis que pugui patir el mateix com a conseqüència de la imminent convocatòria, així com al material addicional (test, actualitzacions normatives, informacions d'interès...) que Editorial CEP posarà a la seva disposició en la seva pàgina web.

  Índice

  Temari Oposicions Cos d'Auxili Judicial de l'Administració de Justicia TEMA 1 La Constitució espanyola de 1978: Estructura i contingut. Les atribucions de la Corona. Les Corts generals: Composició, atribucions i funcionament. L'elaboració de les lleis. El Tribunal Constitucional. Composició i funcions TEMA 2 Els Drets Humans en l'àmbit universal, europeu i espanyol. La igualtat d'oportunitats entre homes i dones. L'article 14 de la Constitució Espanyola: La no discriminació per raó de sexe. La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic civil. Conseqüències penals de la discriminació per raó de sexe. La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic laboral. La conciliació familiar TEMA 3 El Govern i l'Administració. El president del Govern. El Consell de Ministres. Organització administrativa espanyola: Ministres, Secretaris d'Estat, Sotssecretaris i Directors Generals. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats de Govern a la Comunitat Autònoma i els Sotsdelegats de Govern TEMA 4 Organització territorial de l'Estat en la Constitució. L'Administració Local. La província i el municipi. Les comunitats autònomes: La seva constitució i competències. Els Estatuts d'Autonomia TEMA 5 La Unió Europea. Competències de la Unió Europea. Institucions i òrgans de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de Ministres de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea TEMA 6 El Poder Judicial. El Consell General del Poder Judicial: composició i funcions. La jurisdicció: Jutges i Magistrats. La independència judicial. El Ministeri Fiscal: composició i funcions TEMA 7 Examen de l'organització i competència del Tribunal Suprem, de l'Audiència Nacional, dels Tribunals Superiors de Justícia i de les Audiències Provincials TEMA 8 Examen de l'organització i competència. Jutjats de Primera Instància i Instrucció. Jutjats del Penal. Jutjats contenciosos administratius. Jutjats del Social. Jutjats de Vigilància Penitenciària. Jutjats de Menors. Jutjats Mercantils i de Marca comunitària d'Alacant, Jutjats de Violència sobre la Dona, Jutjats de Pau TEMA 9 La Carta de Drets dels Ciutadans davant la Justícia. Drets d'informació, d'atenció i gestió, d'identificació d'actuacions i funcionaris, drets lingüístics. Drets enfront dels professionals que assisteixen i representen el ciutadà: Advocats, Procuradors, Graduats Socials. El Dret a la Justícia Gratuïta TEMA 10 La modernització de l'oficina judicial. La nova oficina judicial: la seva regulació en la Llei Orgànica del Poder Judicial. L'Administració de justícia i les noves tecnologies: Presentació d'escrits i documents per via telemàtica. Concepte d'expedient digital i signatura digital. La Videoconferència TEMA 11 Els Secretaris Judicials: Funcions i competències. Ordenació del Cos Superior Jurídic de Secretaris Judicials: Secretari de Govern i Secretaris Coordinadors TEMA 12 El Cos de Gestió Processal i Administrativa i el Cos de Tramitació: La seva regulació en la Llei Orgànica del Poder Judicial. Competències. Organització i funcions. Ingrés en els Cossos al servei de l'Administració de Justícia. Ordenació. Activitat professional. Nomenament i adquisició de llocs de treball. Provisió de llocs mitjançant concurs i lliure designació. Altres formes de provisió. El Cos de Metges Forenses: Funcions TEMA 13 El Cos d'Auxili Judicial. La seva regulació en la Llei Orgànica del Poder Judicial. Organització i funcions. Ingrés en els Cossos al servei de l'Administració de Justícia. Ordenació. Activitat professional. Nomenament i adquisició de llocs de treball. Provisió de llocs mitjançant concurs i lliure designació. Altres formes de provisió TEMA 14 Estatut general dels Funcionaris al servei de l'Administració de Justícia (I). Situacions administratives: Permisos i llicències. Deures i incompatibilitats. Règim disciplinari TEMA 15 Llibertat sindical. El Sindicat en la Constitució Espanyola. Eleccions sindicals segons la Llei d'Òrgans de Representació. El dret de vaga TEMA 16 Els procediments declaratius en la Llei d'Enjudiciament Civil 1/2000: judici ordinari; judici verbal; procediments especials. Nocions generals dels processos especials en la LEC. Especial consideració als processos matrimonials i al procediment monitori; el requeriment de pagament en el judici monitori. Nocions generals de jurisdicció voluntària TEMA 17 Els procediments d'execució en la Llei d'Enjudiciament Civil 1/2000: execució dinerària; execució no dinerària; execucions en supòsits especials. Les mesures cautelars. Diligència d'embargament, diligència de llançament, remocions i dipòsits judicials TEMA 18 Els procediments penals en la Llei d'Enjudiciament Criminal: procediment ordinari; procediment abreujat; procediment de judici de faltes; procediment de jurat. Especial esment als Judicis Ràpids TEMA 19 Els procediments contenciós-administratius: el procediment: procediment ordinari; procediment abreujat; procediments especials TEMA 20 Els procediments laborals: procediment ordinari; acomiadaments i sancions; processos de seguretat social TEMA 21 Les Actuacions Judicials (I). Lloc de les Actuacions Judicials. Temps de les Actuacions Judicials: dies i hores hàbils; terminis i termes; els termes judicials en el procés penal TEMA 22 Les Actuacions Judicials (II). Els actes processals del Jutge: les Resolucions Judicials. Especialitats en el procés penal. Els actes processals del Secretari Judicial: Les Resolucions dels Secretaris Judicials TEMA 23 Les Actuacions Judicials (III). Els actes de comunicació judicial (I). Els actes de comunicació amb altres Tribunals i Autoritats: oficis i manaments. L'auxili judicial: els exhorts i els manaments en el procés penal. Cooperació jurídica internacional: les comissions rogatòries TEMA 24 L'Actuacions Judicials (IV). Els actes de comunicació judicial (II). Actes de comunicació a les parts i altres intervinents en el procés: notificacions, requeriments, citacions i emplaçaments. Notificacions, citacions i manaments en el procés penal. Formes dels actes de comunicació i noves tecnologies TEMA 25 El Registre Civil. Organització actual dels Registres Civils a Espanya. Funcionaris encarregats dels mateixos. Llibres i Seccions del Registre. Llibres auxiliars. Actes del Registre. Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció. Inscripció de tuteles i representacions legals. Nacionalitat i veïnat civil. Certificacions. Expedients del Registre Civil TEMA 26 Conceptes d'arxiu judicial i de documentació judicial en relació amb el Reial Decret 937/2003, de 18 de juliol, de modernització dels arxius judicials. Formes de remissió de documents judicials i relacions documentals. Noves tecnologies als arxius judicials de gestió. Les juntes d'expurgació de la documentació judicial  

  Más sobre

  A.A.V.V

  Información sobre el autor no disponible


  Más títulos de A.A.V.V
  Los lectores opinan

  Valoraciones y comentarios

  No hay comentarios, sé el primero en comentar

  Añadir comentario
  También te puede interesar

  Libros relacionados